Contacte

CORREU ELECTRÒNIC – nosaltres@riseup.net

TWITTER – @nosaltres_

WEB – https://nosaltres.noblogs.org/

CORREU POSTAL – Apartat 278 – 07350 Binissalem (Mallorca)