Equip

L’assemblea del Nosaltres és un equip que està format per:

X – redactor

Y – redactor

Z – maquetador

Ç – distribució

També hi ha un ampli grup de gent que envia textos. Sempre que surti el nom, la responsabilitat dels textos són de les autores.

Si vols aportar alguna cosa, contacta per correu.

Tiratge ~ 250 exemplars gratuïts en paper
Edita: Blat del Pla Impressors
DL: PM 1259-2016