Categories
Articles Territori

Interrogants sobre el territori turístic balear

Text: macià blázquez | professor de geografia de la uib | @maciablazquez
Il·lustració: soma | @soma.marc

Molts col·lectius ecologistes debaten sobre la transformació territorial deguda al turisme, a les Illes Balears i a d’altres espais intensament turistificats: d’aquí a prop, a la costa peninsular o les Illes Canàries; o de més enfora: Venècia, Amsterdam, la República Dominicana, Costa Rica o Bahia, per posar l’exemple d’una nova ciutat de 40 hectàrees, Aguaduna, que es pretén urbanitzar amb capital dels Matutes.